Υπάρχει ντεπόζιτο 1200 ευρώ για κάλυψη πιθανών ζημιών στο διαμέρισμα. Το ποσό αυτό επιστρέφετε με την λήξη του συμβολαίου σας. Υπάρχει επίσης 50 ευρώ ντεπόζιτο για την έκδοση έξυπνης κάρτας που επιστρέφετέ και αυτό.