Θα μπορείς να ζητήσεις έκδοση νέας κάρτας στην τιμή των €50