Μπορείς να αποταθείς ηλεκτρονικά στο management@ucityresidences.com ή στην υποδοχή του κτηρίου.