Θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τον διαχειριστή του κτηρίου. Δείτε την σελιδα https://www.ucityresidences.com/residents-handbook.pdf για επιπρόσθετες πληροφορίες